Σαπφούς 3
54627 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 554 493
Fax: 2310 554 448

Email: info@skygroup.gr